Pin It

    วันนี้ (29 สิงหาคม พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนตลาดเทศบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 16 ครอบครัว รวม 34 คน มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 8 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รายบุคคล จำนวน 8 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมี คุณศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี พร้อมด้วย คุณนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี คุณนพรัตน์ ชาลี อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (อินทร์บุรี 001) นำทีมอาสาสมัคร จุดอินทร์บุรี ร่วมในพิธีมอบ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All