Pin It

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญบริจาคประทีปโคมไฟ (เต็งลั้ง) ถวายหลวงปู่ไต้ฮง เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพแข็งแรง ร่วมทำบุญบริจาค คู่ละ 1,000 บาท (หรือตามกำลังศรัทธา)
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
.
****กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนกดยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง****

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All