Pin It

   วันที่ 15 กันยายน 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตพญาไท ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนอินทมาระ 29 แยก 1 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 42 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 41 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All