Pin It

    วันนี้ (18 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบเสื้อกันฝน โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเสื้อกันฝนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง” ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก สาทร คลองสาน ธนบุรี ยานนาวา ปทุมวัน และเขตพระนคร รวม 8 เขตๆ ละ 300 คน รวมจำนวน 2,400 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 636,864 บาท(หกแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี และตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จาก 8 เขต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่า " โครงการป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเสื้อกันฝนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในช่วงฤดูฝน เพื่อช่วยปกป้องให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการขับขี่รถในช่วงฤดูฝน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อกันฝน"

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All