Pin It

   วันนี้ (20 กันยายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสุขภาพ สร้างพลังใจ ประจำปี 2566” นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 109 คน ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 56 คน บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 73 คน รับแว่นสายตา จำนวน 161 คน และตรวจทันตกรรม จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 8 คน แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 4 คน รับไม้เท้า 10 คน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวไก่กระเทียม+ขนม+น้ำสมุนไพร) จำนวน 650 ชุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All