Pin It

   วันนี้ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดย คุณชัยยงค์ นันทชัยพร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, น้ำมัน, น้ำปลา, ปลากระป๋อง และขนม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1,000 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมี คุณทวิช เที่ยวมาพาสุข นายอำเภอบ้านคา และหัวหน้าหน่วยงานราชการ ร่วมมอบ ณ จุดที่ 1 (จำนวน 500 ชุด) บริเวณวัดแก้มอ้น อำเภอจอมบึง และ คุณพัฒนพงษ์ ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึง และหัวหน้าหน่วยงานราชการ ร่วมมอบ ณ จุดที่ 2 (จำนวน 500 ชุด) ที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
.
การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคครั้งนี้ รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และสระบุรี จังหวัดละ 1,000 ชุด รวมเป็นจำนวน 5,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All