สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อัญเชิญทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส

 

Pin It

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อัญเชิญทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๑๐.๐๐ น.

โดยมี ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนายฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และนพ.ทวีป ถูกจิตร โรงพยาบาลหัวเฉียว, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ, เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๙๘,๗๙๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All