Pin It

   วันนี้ (10 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ พุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน จังหวัดสระบุรี แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, น้ำมัน, น้ำปลา, ปลากระป๋อง และขนม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 1,000 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ณ โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
.
การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคครั้งนี้ รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และสระบุรี จังหวัดละ 1,000 ชุด รวมเป็นจำนวน 5,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All