Pin It

   วันนี้ (25 ตุลาคม พ.ศ. 2566) พ.ศ. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย น้ำมันพืช น้ำปลา ขนม และชุดยาสำเร็จรูป รวมมูลค่า 126,133.40 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) ร่วมกับ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร นำโดย พระธรรมวชิรปาโมกข์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และ พระศรีวิศาลคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส จัดชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม น้ำยาล้างจาน และน้ำตาลทราย รวมจำนวน 500 ชุด เพื่อประกอบพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) นำแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้
.
ในการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณวรพจน์ จรัสเศรษฐสิริ รักษาการหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย จัดทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต จากแผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครมูลนิธิฯ อำนวยความสะดวกแก่วัดและประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมี คุณขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วย คุณวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมในพิธี ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All