Pin It

   วันนี้ (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา บริการตรวจทันตกรรม ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดสายตา แจกจ่ายแว่นตา บริการตัดผม และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก รวมทั้งนำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา ปลากระป๋อง และขนม จำนวน 300 ชุด แจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนให้ประชาชนใส่ในสุขภาพ โดยมี คุณนพพล คงทายาท ผู้อำนวยการโรงเรียนตุ้มหู อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สภ.อินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ชมรมคนยิ้มแป้น ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดตุ้มหู อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 90 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 29 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 47 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 178 ราย บริการตรวจทันตกรรม จำนวน 126 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 111 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 6 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 97 ราย รวมถึง แจกไม้เท้า จำนวน 14 ราย
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All