Pin It

   วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำปลา น้ำมัน ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล ขนม) บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 825,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยมี รายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ มูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ นำโดยคุณชัยวัฒน์ เจียรนันทนา ประธานมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณปิยะ ประมูลสิน ปลัดอาวุโสอำเภอขาณุลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลาวัดด่านกรวด
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณเสน่ห์ ชัยมงคล นายอำเภอปางศิลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลาวัดหนองหิน
และ จุดที่ 3 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก นำโดย คุณโชคชัย พิพัฒนานิมิตร นายกสมาคมฯ พร้อมคณะฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ชุด มูลค่า 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ บริเวณตลาดดอยมูเซอใหม่ ตำบลแม่สอด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All