Pin It

    วันนี้ (2 พฤศจิกายน พ.ศ 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วย คุณชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการ เจ้าหน้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดสระบุรี ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 3 จุด ตามรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีผู้ประสบภัย 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด จำนวน 6,000 บาท โดยมี คุณราเชน ตะเคียนทอง และคุณเพ็ญรัตน์ จันทร์เสนา รองนายกเทศมนตรีไผ่ต่ำร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด จำนวน 6,000 บาท โดยมี คุณศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอหนองแค และคุณองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีหนองแค ร่วมมอบ
.
และจุดที่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 9/4 และบ้านเลขที่ 9/6 หมู่ 3 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด จำนวน 15,000 บาท โดยมี คุณมนตรี ปรีดา ปลัดอาวุโส อำเภอเสาไห้ พร้อมด้วย คุณดูริชญา บุญน้อย นายก อบต.ม่วงงาม และคุณบัญชา จารุมชนี ปลัด อบต.ม่วงงาม ร่วมมอบ
.
รวมมอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท และเครื่องอุปโภค รายบุลคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All