Pin It

   วันนี้ (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นำโดย คุณสุรชัย วีระสมเกียรติ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 700 ชุด คิดเป็นมูลค่า 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่ตำบลแม่จัน ตำบลหนองหลวง และ ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง และ จุดที่ 2 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 มูลค่า 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านกล้อท้อ โดยมี คุณไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน เป็นประธานในพิธี
จุดที่ 3 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด มูลค่า 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ บริเวณที่ทำการกำนันตำบลหนองหลวง
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณปิยเกียรติ สิงห์ราช นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารแสดงสินค้าแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All