Pin It

   วันนี้ (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย คุณโชติ นรามณฑล มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี รายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย
.
และ จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม
.
โดยมี คุณเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All