Pin It

    วันนี้ (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล นำโดย คุณวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  จุดที่ 1 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดงเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหางดง
  จุดที่ 2 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 มูลค่า 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณฉัตรกรินทน์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
  จุดที่ 3 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณวีรกิตติ์ การดื่ม รักษาการแทนนายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอแม่วาง
  จุดที่ 4 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณบุญญาฤทธิ์ ใจงาม ปลัดอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วย คุณสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All