Pin It

   วันนี้ (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) เวลา 07.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณวรพจน์ จรัสเศรษฐสิริ รักษาการหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ อาจารย์และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบพิธีบรรจุและเคลื่อนย้ายร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 33 ร่าง ไปยังวัดเทวสุนทร และวัดประดู่
.
และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 54 ร่าง ไปยังวัดบางนานอก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)
.
ในปีนี 2566 นี้ มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนหีบบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 360 ใบ พร้อมถุงซิปสำหรับบรรจุร่าง ผ้าดิบ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 579,546 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) โดยได้ดำเนินการบรรจุร่างและทยอยเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ไปยังวัดต่างๆ เรื่อยมา นับตั้งแต่ได้รับการประสานงาน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All