Pin It

   วันนี้ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการโดยคำสั่งแพทย์ และบริการแจกแว่นสายตายาว ณ ชุมชนอยู่ดีมุขร่วมใจ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 115 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 51 ราย แจกแว่นสายตายาว จำนวน 64 ราย และ แจกไม้เท้าให้ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All