Pin It

   วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,600 ชุด คิดเป็นมูลค่า 980,800 บาท (เก้าแสนแปดมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง และอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลตาคลี จ.นครสวรรค์ นำโดย คุณวิรัช มีสุขเจริญสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรพล คงมา อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดช่องแค ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
.
จุดที่ 2 ร่วมกับ มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นำโดย คุณพีระมงคล ทวีกิตเสถียร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณณัฐวุฒิ อนุโยธา ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแสง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล) อำเภอชุมแสง
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จ.นครสวรรค์ นำโดย คุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธารกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด มูลค่า 367,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดคีรีสวรรค์ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All