Pin It

วันนี้ (13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ / แผนกสาธารณภัย และ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดพิจิตร มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,100 ชุด คิดเป็นมูลค่า 674,300บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอเมือง #จังหวัดพิจิตร และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.พิจิตร นำโดย คุณยงยุทธ์ โชตยะกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า122,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณบุญมี แก้วกำพล นายก อบต.ไผ่ขวาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อ.เมือง จ.พิจิตร
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 183,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณทนงค์ คำเผือน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าฬ่อ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
.
และ จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิบุญเทพกุศลสงเคราะห์ พิษณุโลก (ศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า)นำโดย คุณ ชัยวัฒน์ ศรีอรุณนิรันดร์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า122,600 บาท (หนึ่งแสนหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเจษฎา ท่าโพ ผู้กำกับการ สภ.วังทอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดบึงพร้าว ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
.
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณนรินทร์ เตชะพันธุ์รัตนกุล นายกอบต.แก่งโสภา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดทรัพย์ไพวัลย์ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
.
ในการนี้ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All