Pin It

  วันนี้ (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ใน โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,800 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,103,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอตรอน และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลก นำโดย คุณเสรีรัฐ ไกรคงจิต รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณกรรณิการ์ การกิ่งไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวิญญู ดวงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย คุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด มูลค่า 367,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดชำทอง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
.
และ จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคุณประเดิม เดชายนต์บัญชา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดสุวรรณคีรี (วัดวังยาง) ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All