Pin It

     วันนี้ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ใน โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 919,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ คณะกรรมการพ่อค้าน่าน-ซินจง, สมาคมฮงสุนน่าน, ศาลเจ้าปึงเถ่ากงน่าน นำโดย คุณอธิโรจน์ ศรีวรรณุสรณ์ นายกสมาคมฮงสุนน่าน พร้อมด้วย คุณวิทยา จงประสาธน์สุข นายกสมาคมพ่อค้าน่าน-โรงเรียนซินจง และคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวัชระ เทพกัน นายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
.
จุดที่ 2 ร่วมกับ สมาคมพะเยา จังหวัดพะเยา นำโดย คุณนิวัฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ นายาสมาคมพะเยา พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 550 ชุด มูลค่า 337,150 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
.
จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 450 ชุด มูลค่า
275,850 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสุริยา งานดี ปลัดอำเภอจุน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จังหวัดพะเยา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All