Pin It

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตัดผม แจกแว่นสายตา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโโยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสมหวัง จันทรมิตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง และมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 125 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 55 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 63 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 326 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 103 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 80 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 14 ราย และจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 46 ราย รวมถึง แจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 ราย
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All