Pin It

   วันนี้ (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฎิคม และคุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 173,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) แก่ผู้พิการที่เข้ารับขาเทียม จากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 โดยมี คุณศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
.
ตามที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อให้บริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All