Pin It

   วันนี้ (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี นำโดย คุณชัยยงค์ นันทชัยพร ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
.
จากนั้น เวลา 14.00 น. ร่วมกับ สหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ นำโดย คุณพงศ์ศักดิ์ ตราชูวณิช ประธานสหสมาคมฯ พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 600 ชุด คิดเป็นมูลค่า 367,800บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณประสูติ หอมบันเทิง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณเสถียร นิลทะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ร่วมมอบ
.
พร้อมกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ได้นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดปากน้ำ จังหวัดเพชรบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All