มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับสมาคมฮงสุนน่าน และสมาคมพ่อค้าน่านโรงเรียนซินจง สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

Pin It

             มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับสมาคมพะเยา จ.พะเยา สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันนี้ (16 พ.ย.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคฯ" นำโดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หน.ผ.สังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอภูซาง จ.พะเยา โดยมีคุณวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง จ.พะเยา และคุณนิวััฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ นายกสมาคมพะเยา พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมมอบ (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All