Pin It

   วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และแผนกสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน นำโดย คุณบุญเกิด อรรธนิศากร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 600 ชุด คิดเป็นมูลค่า 367,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี คุณกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
จากนั้น เวลา 15.300 น. ร่วมกับ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ จังหวัดชุมพร นำโดย คุณประชา วิโรจน์ทินกร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี ปลิดา บรรยงกิจ ปลัดอำเภอทุ่งตะโก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันตำรวจโท สมมาศ เกษแก้ว สารงวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งตะโก ร่วมมอบ ณ ตลาดสตรีทฟู้ดเขาปีป อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All