Pin It

   วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ฯ พร้อมด้วย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีมอบกระบอกน้ำ ขนาด 2 ลิตร รวมจำนวน 4,000 ใบ รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 232,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All