Pin It

  วานนี้ (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ และคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน มอบอุปกรณ์การเรียน จำนวน 300 ชุด พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย น้ำมัน จำนวน 500 ขวด น้ำปลา จำนวน 500 ขวด ปลากระป๋อง จำนวน 500 แพ็ค ขนมเอลเซ่ จำนวน 500 กล่อง รวมสนับสนุนทั้งสิ้น 6 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 220,060 บาท (สองแสนสองหมื่นหกสิบบาทถ้วน) เพื่อร่วมสนับสนุน โครงการมอบไออุ่น ประจำปี 2566 ของรายการสถานีประชาชนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ที่จะนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชาวบ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่ากระเหรี่ยง ปกากะญอ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีฐานะยากจน และประสบภัยหนาวทุกปี เบื้องต้นมีประมาณ 6 หมู่บ้าน โรงเรียน 3 แห่ง
.
และในปี พ.ศ. 2566 นี้ ในส่วนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้นำผ้าห่มกันหนาวพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50,500 ชุด รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 31 ล้านบาท ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น รวม 4 ภาค 43 จังหวัด โดยคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เดินทางแจกตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 123 แห่ง ด้วยกัน อีกทั้ง ในบางพื้นที่ มูลนิธิฯ ยังมีการออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ให้บริการตรวจโรคทั่วไป คัดกรองเบาหวาน(เบื้องต้น) ตรวจสุขภาพฟัน-ถอนฟัน แจกแว่นสายตา ตัดผม และกิจกรรมนันทนาการ ฟรีทุกรายการ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All