Pin It

   วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 919,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และ อ. ท่าลี่ จ.เลย โดยมี รายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์พังได้จับชาเขียวเกาะ จ.เพชรบูรณ์มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ณ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
จุดที่ 3 มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการอําาเภอท่าลี่ จ.เลย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All