มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับศาลเจ้าฝาง จ. เชียงใหม่ สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ขาดแคลน

 

Pin It

           เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561" โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.หน.ฝ่ายสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 จุด ได้แก่ บริเวณ อบต.แม่งอน อ.ฝาง, บริเวณ อบต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย และบริเวณ อบต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

         โดยมีคุณสุเมธ ตั้งตรงทรัพย์ ประธาน ศาลเจ้าฝาง จ.เชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการประจำจังหวัด ร่วมมอบ (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.เชียงรายในวัน 18 พ.ย. 61)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All