Pin It

   วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ นายแพทย์ บรรจบ อุบลแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม นายอนุชัย อ่างมัจฉา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม คุณสิทธิชัย สนิทกลาง เภสัชกรโรงพยาบาลสังคม คุณกรุณา เครือเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณเจษฎา นุชพ่วง ทันตแพทย์ และคุณจิรเมธ สารบัญดิษฐ ผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลสังคม ออกหน่วยให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น แจกแว่นสายตา บริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 121 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 36 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 71 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 212 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 107 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 6 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 95 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 6 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 91 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 3 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All