Pin It

   วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,226,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าไทย-จีน หนองคาย นำโดย คุณมนนิภา โกวิทศิริกุล นายกสมาคมฯ พร่้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมี คุณรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบ
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณสมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
.
และจุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ ศาลาบ้านกลางตอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณคณิตา ราษร์นุ้ย รองผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All