Pin It

  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 919,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณสมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณนะรัตน์ อึงอารีย์ รองประธานมูลนิธิฯ และคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คุณคณิตา ราษร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบ ณ วัดป่าบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
.
จุดที่ 2 ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ นำโดย คุณไพรัตน์ กาญจนาศิริวรรณ ประธานมูลนิธิและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
.
และ จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสำเริง ม่วงสัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบ
.
ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจทันตกรรม บริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หอประชุมอำเภอสามชัย ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All