พิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทยจีน(วทจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1

         เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา13.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทยจีน(วทจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน โดยภายในงานมีการจัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมใหม่พลังจีนพลิกโลก” จากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย Miss Lena Ng คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ และคุณพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ดำเนินรายการโดย คุณ ณกาฬ เลาหะวิไล นอกจากนี้มีการนำเสนอรายงานวิชาการ วทจ1 “ ยุทธศาสตร์สังคมนิยมจีนยุคใหม่ : ผลกระทบต่อไทย” โดยหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งและได้รับการสนับสนุนจากสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกฯรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหลักสูตรเข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรมเพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทยจีนทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากทีมข่าวเฉพาะกิจ คำรพ โดยคำรพ 61

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All