Pin It

   วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 900 ชุด คิดเป็นมูลค่า 551,700 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ นำโดยคุณวิญญู รัตนถาวรกิติ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณสุรชัย สุวัฒนรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพืน้ที่อำเภอดอนสาร โดยมี คุณแสงแข เลอยุค ปลัดเภอดอนสาร เป็นประษนในพิธี ณ สมาคมรวมใจไทยคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
.
และจุดที่ 2 ร่วมกับ มูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน นำโดยคูณ ประชุม ศิริอุดมศิลป์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณชัยวัฒน์ แซ่จัง รองประธานมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพืน้ที่อำภอแก้งคร้อ โดยมี คุณสุกัญญา กุลสวรรณ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธี ณ วัดโพธิ์สัตว์ ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All