Pin It

    วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,100 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 674,300 บาท (หกแสนเจ็ดสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิพรหมธรรมสถานสี่คิ้ว นำโดย คุณสิทธิศักดิ์ จันทรรวงทอง ประธานมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสี่คิ้ว เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านวังกระสวย ตำบลกฤษณา อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
และ จุดที่ 2 ร่วมกับ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นำโดย คุณ อภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 700 ชุด มูลค่า 429,100 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดฯ ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสี่ยงเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดนครราชสีมา
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All