Pin It

   วันที่ 12-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดย คุณจิรัฐฒิกร บรรจงกิจ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 2 (กช.102 , กช. 112) เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุในถุงผ้ามูลนิธิฯ มอบให้แก่เยาวชน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All