Pin It

   วันนี้ (14 ธันวาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,226,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิเต็กก่าจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย คุณดารณี สัมพันธ์ ศิริกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณประหยัด คุณมี นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานในพิธี ณ ที่ประชุมว่าการอำเภอหัวตะพาน ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
.
จุดที่ 2 ร่วมกับ มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร จังหวัดยโสธร นำโดย คุณชาญชัย แต้ศิริ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 613,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี คุณวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานในพิธี ณ ที่ประชุมว่าการอำเภอเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นำโดย คุณสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 360 ชุด มูลค่า 220,680 บาท (สองแสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ณ หอประชุมว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ตำบล/อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
.
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 140 ชุด มูลค่า 85,820 บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
.
โดยมี คุณชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All