Pin It

    วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 613,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม ดังนี้
  จุดที่ 1 ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม นำโดยคุณสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 183,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง
  จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด มูลค่า 214,550 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
  จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด มูลค่า 214,550 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)โดยมี คุณเจริญ นุกานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านแพง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All