Pin It

   วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมด้วย คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ร่วมในพิธีการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตร สาขา อาสาฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1/2567 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดขึ้นโดย แผนกฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All