มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จ.เชียงราย สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Pin It

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561″ นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต.แม่สรวย, ต.ห้วยชมพู และ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีคุณชัย ชัยจำรูญพันธุ์ รองประธานมูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหนา้ที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All