Pin It

   วันนี้ (18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคลจำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คุณนนทวัฒน์ ยังวัฒนา นายก อบต.ปลายโพงพาง ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All