มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จ.เชียงราย สงเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Pin It

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561″ นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯ มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 800 ชุด ณ บริเวณหมู่บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีคุณสุกิจ คุณคงคาพันธ์ ประธานมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัดร่วมมอบ ( เสร็จสิ้นการแจกของจังหวัดเชียงรายในประจำปี 2561)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All