Pin It

    วันนี้ (11 มกราคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย สมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จำนวน 6 หมื่นชุด และกระปุกออมทรัพย์อีกจำนวน 1 หมื่นอัน เพื่อฝึกฝนให้เด็กรู้จักประหยัดเก็บออมตั้งแต่เล็ก รวมเป็นจำนวน 1 แสน 9 หมื่นชิ้น ผ่านรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คุณชยุต ภุมมะกาญจนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง คุณศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมรับมอบ ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร
.
.
คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่า " กิจกรรมสำคัญหนึ่งในงานสังคมสงเคราะห์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทำเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีเป็นเวลา 65 ปีแล้ว คือ การจัดของขวัญส่งความรักความปรารถนาดีให้เด็กๆ ในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ด้วยเด็กดีในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญเป็นอนาคตของชาติ และ เพื่อร่วมเป็นขวัญกำลังใจและร่วมส่งเสริมให้เด็กไทย “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ตามคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี
.
ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทำ สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด และกระปุกออมสิน เป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนรวม 3 ล้าน 6 แสนชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 23 ล้าน 4 แสนบาท "

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All