Pin It

   วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกแว่นสายตายาว ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หมู่บ้านนันทิชา 1 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 137 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 61 ราย แจกแว่นสายตายาว จำนวน 69 ราย และแจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All