Pin It

    วันนี้ (19 มกราคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสมศักดิ์ รัตนกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ พร้อมด้วยคุณพรพิสุทธิ์ บุญศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All