Pin It

   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำทีมเจ้าหน้าที่ แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย คุณวินัย เพ็ชรวิจิตร รักษาการประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,500 ชุด รวมมูลค่า 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนบพิตำ และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง อำเภอเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ชุด คิดเป็นมูลค่า 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณพิมพ์รถัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านทับน้ำเต้า หมู่ 8 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่า 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
.
และ จุดที่ 3 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่า 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All