Pin It

 

   วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย ประกอบพิธีสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
 เทศกาลง่วนเซียว เป็นเทศกาลแรกของปีตามปฏิทินจันทรคติของจีน โดยในปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดให้มี พิธีบูชาเทพเจ้าด้วยขนมหวาน และขนมที่ทำด้วยน้ำตาลทรายขึ้นรูปเป็นรูปสิงโตขนาดต่างๆ บ้างก็เป็นรูปเจดีย์ ให้ผู้มีจิตศรัทธานำไปไหว้เทพเจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ โดยบริจาคเงินตามมูลค่าที่กำหนด หรือตามแต่ศรัทธา แล้วรับขนมรูปสิงโต จากมูลนิธิฯ 1 คู่ หรือโดยการยืม เช่น ปีที่แล้วรับสิงโตไป 1 คู่ ปีนี้ นำขนมรูปสิงโต ตั้งคืนให้ 2 คู่ และสามารถยืมเงินขวัญถุงจากหลวงปู่ เพื่อนำเงินไปทำทุน ทำมาค้าขาย และนำเงินมาคืนในปีถัดไป เป็นเงิน 1 เท่า หรือแล้วแต่ศรัทธา เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
โดยในวันนี้ เปิดให้ทำบุญตั้งแต่เวลา 07.00 - 22.00 น. ณ ฝั่งศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังจัดจัดให้มี สาคูสิริมงคล (ใส่ถุงกลับบ้าน) บริการศิษยานุศิษย์และสาธุชน ได้นำกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดปี ตั้งแต่เวลา 07.00 -21.00 น. ณ ฝั่งสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All