Pin It

   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนศิริกุลศาสน์วิทยา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 127 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 57 ราย แว่นสายตายาว จำนวน 65 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 5 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All