มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561"

Pin It

        วันนี้(29พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561"    นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า  ผช.หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด  2 ตำบล ในอำเภอแม่ทา ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์ คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายครั้งนี้ 600,000บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณโยธิน ประสงค์ความดี นอภ.แม่ทา จ.ลำพูน

   และคุณฐิติวัฒน์ กนกวงศ์วิวัฒน์ รองประธาน พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิม และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้. (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.เชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All